Vad är energimedicin?

Det finns olika typer av energimedicin. Akupunktur är en form, homeopati en annan form och bioresonans, även kallat frekvensmedicin en annan typ. Gemensamt har dessa att man utgår från att kroppen har olika energisystem som kan hamna i obalans. Att man därför inom energimedicin riktar sig in på att balansera upp dessa igen och på så vis stärka kroppens egen läkningsförmåga. Denna förmåga är medfödd och följer en under hela livet!

Kroppen är fantastisk, hur illa du än behandlar din kropp kommer den alltid att göra det bästa den kan för dig de förutsättningar som råder. Inom energimedicin hjälper vi din kropp genom att ge den bättre förutsättningar för självläkning.

Djur kan också dra fördel av energimedicin, de kan precis som vi, få obalanser som kan balanseras upp. Djurens uppbyggnad och energisystem är mycket likt vårat, vi har lite olika fodral bara.

Frekvensmedicinsk behandling

Den form av energimedicin jag arbetar med kallas frekvensmedicinsk behandling och utgörs av komplex datoriserad utrustning. Utrustningen har från början tagits fram av ryska och amerikanska forskare som konstruerades för NASA. Tanken var att astronauter skulle kunna behandla sig själva vid sjukdom ute i rymden, eftersom att där inte finns tillgång till någon sjukvård. Man kom därefter på att detta biverkningsfria energiprogram även kunde hjälpa helt vanliga människor, som inte var astronauter.

Grundtanken man utgår ifrån är att människan och även djuren, precis som ca 97 % av allt på jorden, består av energi dvs en kombination av olika frekvenser/ energisystem. Som en radio där du ställer in kanalerna efter frekvenserna de sänds ut på. Du matchar frekvenserna utefter vilken radiokanal du vill lyssna på. Samma princip är att kristallglas spricker vid en viss frekvens. Det finns otaliga exempel på energi/ frekvenser i vår vardag som vi inte riktigt tänker på eller kanske inte vet om att de egentligen är frekvenser.

L.i.f.e System

Forskning

Att nästintill allt här på jorden består av energi vet man idag genom kvantfysikforskning som kartlägger mer och mer av det vi inte kan se med blotta ögat. Det fantastiska är att man på detta sätt har lyckats kartlägga kroppens olika frekvenser/ energisystem och översatt det i ett avancerat dataprogram som heter L.I.F.E System (living information feedback system). Detta gör att en terapeut/ läkare/ veterinär kan via dataprogrammet balansera och rätta till de avvikande (ohälsa) frekvenserna och på så sätt stötta kroppen att börja läka sig själv!

Apparaturen mäter och registrerar (frekvens-)obalanser i kroppen. Dessa energiobalanser ses ibland som mycket tidiga tecken på att större obalanser kan komma att utvecklas och efter ännu längre tid, eventuell sjukdom. Utrustningen har förmågan att upptäcka obalanser som ännu inte hunnit ge synliga eller kännbara symtom. Man kan läsa av nära 7000 olika mätvärden!

L.i.f.e system har dessutom möjlighet att korrigera och balansera upp dessa energiobalanser till ”optimala värden”. Instrumentet jobbar genom att först identifiera obalanser och därefter korrigerar/balanserar terapeuten upp dessa så att en självläkning kan påbörjas. Det kan behövas flera behandlingar.

Kombinera behandling med hälsosam livsstil

Men det är inte ovanligt att man redan känner stor skillnad och ökat välmående efter endast en behandling! Allra bäst resultat får man genom energimedicinsk behandling i kombination med en hälsosam livsstil och eventuella näringstillskott. Jag stöttar dig inom alla bitar då jag även är utbildad näringsterapeut.
L.i.f.e. system är inte på något sätt ett program för att ställa diagnos. Det är ett hälsosamt komplement för att stödja kroppens egen självläkning.  

Här kan du läsa ytterligare info om energimedicin från forskaren och immunologen Sanna Ehdin.

Videoklipp om hur L.I.F.E system fungerar

Framtiden är redan här!

Energimedicin är framtidens (sjuk)-/ hälsovård! Man använder sig redan av energimedicin runtom i världen på flertalet sjukhus. En av de vanligaste utövarna av l.i.f.e system är just läkare, dock ej i Sverige ännu. Att många läkare använder sig av L.I.F.E system beror på att programmet är en godkänd medicinsk utrustning, dvs CE klass 2A av TÜV i Tyskland, en av världens strängaste kontrollinstanser. L.I.F.E system-versionen jag använder mig av är den allra senaste, som innehåller alla förbättringar och uppdateringar som finns att tillgå.

Det känns angeläget för mig att erbjuda enbart det bästa till mina klienter!