Chlorella 120 tabl.

149.00 kr

Chlorella är en sötvattensalg som innehåller mest klorofyll av alla växter i världen (2-3 %), mer än Spirulina. Den har existerat på jorden i miljarder år och är bland de första växter som fanns. Chlorella är ett av de nyttigaste födoämnen som finns och har dessutom en starkt avgiftande verkan. Chlorella har en unik förmåga att binda tungmetaller, såsom bly, kvicksilver, kadmium och aluminium och andra gifter, därmed rena kroppen vilket gör att immunsystemet avlastas. Chlorella är mycket välgörande för matsmältningen, den får även vänliga bakterier (lactobacillus) att mångfaldiga sig. Dess extremt höga halt av klorofyll gör att kroppsodörer, såsom dålig andedräkt, kan neutraliseras på kort tid.
Chlorella har visat sig befrämja produktionen av interferon, ett av kroppens främsta försvar mot cancer. Interferon är ett kroppseget ämne som stimulerar makrofager, som är en mycket viktig del av immunförsvaret. Chlorella innehåller 60 procent högvärdigt protein, detta i form av 18 aminosyror, varav alla åtta essentiella aminosyrorna ingår, vilket gör det till ett komplett protein. Gör en chlorelladetox – program nedan.

Artikelnr: 403 Kategorier: , ,